Łowiectwo podwodne uprawiane na wstrzymanym oddechu jest w Polsce prawnie dozwolone i uregulowane szczegółowymi przepisami dotyczącymi wymiarów, okresów i limitów ochronnych poszczególnych gatunków ryb. Przepisy te są dla łowców podwodnych znacznie bardziej restrykcyjne niż dla wędkarzy.

Zgodnie z rozporządzeniami do ustawy o rybactwie śródlądowy...

Łowiectwo podwodne uprawiane na wstrzymanym oddechu jest w Polsce prawnie dozwolone i uregulowane szczegółowymi przepisami dotyczącymi wymiarów, okresów i limitów ochronnych poszczególnych gatunków ryb. Przepisy te są dla łowców podwodnych znacznie bardziej restrykcyjne niż dla wędkarzy.

Zgodnie z rozporządzeniami do ustawy o rybactwie śródlądowym uprawiający amatorski połów ryb kuszą na akwenach podlegających tej ustawie, musi posiadać kartę łowcy podwodnego uzyskiwaną w wyniku zdania egzaminu z zakresu znajomości:
- przepisów o ochronie środowiska,
- regulaminu amatorskiego połowu ryb kuszą,
- zasad użytkowania kusz do łowiectwa podwodnego,
- zasad bezpieczeństwa w płetwonurkowaniu.

Zgodnie ze znowelizowaną w 2010 roku Ustawą o Rybactwie Śródlądowym aby uprawiać łowiectwo podwodne w Polsce na śródlądziu niezbędna jest: karta łowiectwa podwodnego, oraz stosowne zezwolenie od uprawnionego do rybactwa na danym akwenie lub odcinku rzeki. Przepisy te nakazują również oznakowanie miejsca prowadzonego polowania doskonale widoczna boją, oraz wprowadzają wymóg polowania w promieniu nie większym niż 50 metrów od tej boi.

Ważne jest, że łowiectwo podwodne wolno w Polsce uprawiać tylko i wyłącznie nurkując na wstrzymanym oddechu!

Ustawa zezwala na prowadzenie podwodnych polowań z kuszą jedynie w porze dziennej - po upływie godziny od wschodu słońca, nie później jednak niż na godzinę przed zachodem słońca - zatem prowadzący połowy podwodny łowca, oznakowany boją jest doskonale widoczny dla wszystkich na wodzie i nie ma możliwości uniknięcia kontroli swoich połowów.

Na akwenach śródlądowych podlegających ustawom państwowym łowiectwo podwodne jest zabronione w okresie od 15 października do 15 maja. Tak wiec sezon, podczas którego wolno w Polsce czynnie uprawiać amatorski połów ryb kuszą na tych wodach trwa zaledwie 5 miesięcy w roku. Całoroczne uprawianie łowiectwa podwodnego dozwolone jest w Morzu Bałtyckim (lecz tam także trzeba uzyskać pozwolenie).

Uprawiający łowiectwo podwodne jest zobowiązany przepisami do przestrzegania okresów ochronnych, wymiarów ochronnych i limitów ilościowych ryb. Są to ograniczenia identyczne jak dla wędkarzy, z tym, że łowcom podwodnym nie wolno na akwenach śródlądowych podlegających przepisom ustaw państwowych polować na ryby łososiowate i węgorze.

Kusza przeznaczona do podwodnych polowań zabija. Fakt niezaprzeczalny. Łowiectwo podwodne to sport, w którym ryby, do których łowca zdecyduje się strzelić zostają zabite i to jak najszybciej, aby cierpiały jak najkrócej. Jako podwodni łowcy nie mamy najmniejszego zamiaru stwarzać wrażenia, że jest inaczej. Natomiast ważne jest to, żeby zachować w tym umiar, właściwe proporcje i robić to mądrze przede wszystkim mając na uwadze rybostan wody w jakiej się poluje i zachowanie równowagi gatunkowej w danym ekosystemie wodnym. Podwodny łowca widzi jaki jest w danej wodzie stan populacji danego gatunku i możemy odpowiedzialnie powiedzieć, że może on polować tak, aby nie trzebić nadmiernie populacji w danej wodzie. Każde wejście do wody z bronią wiąże się nieuchronnie z odpowiedzialnością. Szczególnie wobec gatunków rodzimych, tworzących naturalny ekosystem naszych wód. W naturze żaden drapieżnik nie zabija dla samego zabijania.
Łowiectwo podwodne wtedy jest atrakcyjne i poznawcze gdy nie jest łatwe. Łatwe jest kłusownictwo czyli połów ryb dowolną metodą (także wędką) połączony z jednoczesnym łamaniem przepisów. Dlatego łowcą podwodnym nigdy nie stanie się ktoś kto nie przestrzega przepisów, regulaminów łowisk i kodeksu etyki łowcy podwodnego.

W praktyce podwodny łowca strzela rzadko, najczęściej nie strzela do żadnej ryby gdyż sam nakłada sobie wysokie wymagania i ograniczenia. Podwodny łowca wchodzący do wody z kusza i strzelający do wszystkiego co ma płetwy - taki stereotyp często jeszcze pokutuje wśród wielu osób. Tymczasem praktyka w wykonaniu współczesnego łowcy podwodnego, uprawiającego swoją pasję w zgodzie z obowiązującymi przepisami jest całkowicie odmienna... Po co strzelać gdy nie zawsze jest taka potrzeba związana z istotą amatorskiego połowu ryb - czyli pozyskaniem ryb dla celów własnej konsumpcji, a jednocześnie pod ręką jest jednocześnie kamera? Praktycznie każdy łowca pływa już teraz z kamerą, gdyż stały sie one tanie i łatwo dostępne dla każdego... Po co strzelać bez potrzeby jeżeli w danym akwenie jest ograniczona populacja pewnego gatunku ryb - potem nie będzie można ich tam potem podziwiać i filmować pod wodą? Nie będzie można ich tropić, podchodzić czy na nie zapolować ...

W wodzie trzeba być odpowiedzialnym. Podwodni łowcy, podobnie jak i myśliwi nie polują na gatunki zagrożone, a wręcz przeciwnie - starają się je chronić i monitorują ich obecność. I to nie tylko ryb - także ptaków wodnych i ssaków wodno-lądowych. Jeśli ryby, których połów jest w polskim prawie dopuszczony są w okresie ochronnym lub w wymiarach ochronnych to także nie ma mowy o polowaniu na nie. Podwodny łowca w wodzie widzi i może ocenić zarówno gatunek ryby, jak i jej rozmiar (przez co poszukując ryby takiej, jaką chciałby spożyć nie "rusza" w najmniejszym stopniu wszystkich innych ryb). Poza tym jeżeli w jakiejś wodzie są ryby rodzimych gatunków, które nie są w okresie ochronnym i są wymiarowe, a jest ich tam wyraźnie zbyt mało, lub dopiero się aklimatyzują to żaden świadomy podwodny łowca nie poluje na nie. Dlatego najpierw albo zasięga się informacji od miejscowego SSR o rybostanie lub często pływa się przez kilka dni tylko z kamerą żeby poznać 'co w wodzie piszczy', poznać stan ichtiofauny i kondycję wody. Tak postępuje odpowiedzialny podwodny łowca.

Łowiectwo podwodne to nie tylko podwodne polowania kuszą na ryby. Łowiectwo podwodne to przyjemność pływania z kuszą, nurkowania na wstrzymanym oddechu, obserwacje, filmowanie i fotografowanie podwodnego świata, szukanie i podchodzenie ryb, poznawanie ich zwyczajów, pomaganie w ochronie gatunków zagrożonych i słabych liczebnie w danej wodzie, dbanie o czystość tej części środowiska naturalnego jakim jest woda. To także walka z kłusownictwem czyli połowem ryb niezgodnie z przepisami i bez zezwolenia wykonywanym dowolną metodą, zarówno wędka jak i kuszą, oraz kłusownictwem sieciowym.

Więcej
 • 0 Recenzje

  Grot do harpuna - 3 zęby.

  40,00 zł
  dostępny
 • 0 Recenzje

  Harpun Omer Tempest jest pneumatyczną kuszą do polowań podwodnych o bardzo dobrych właściwościach użytkowych i sile strzału. Harpun dostępny w rozmiarze 50 cm.

  650,00 zł
  dostępny

Zapisz sie do naszego newslettera!

Otrzymuj informacje o nowościach, promocjach i ofertach specjalnych.